شروع سال 94 :: شنبه ۱ فروردین ،۱۳٩٤
همچنان می رود :: پنجشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳٩۳
شنبه ٥ مهر ،۱۳٩۳ :: شنبه ٥ مهر ،۱۳٩۳
پنجشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳٩۳ :: پنجشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳٩۳
قصه ی من :: سه‌شنبه ٥ فروردین ،۱۳٩۳
پرواز در آسمان چشمانت :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳٩٢
عشق من بتو :: سه‌شنبه ۸ امرداد ،۱۳٩٢
تو برگرد :: یکشنبه ٢۱ آبان ،۱۳٩۱
دوستت دارم :: پنجشنبه ۱۱ آبان ،۱۳٩۱
شهر من :: جمعه ٥ آبان ،۱۳٩۱
آسمون آبی :: جمعه ٥ آبان ،۱۳٩۱
ناز نام تو :: جمعه ٥ آبان ،۱۳٩۱
بدنبال تو هستم :: جمعه ٥ آبان ،۱۳٩۱
قهر وناز کم کن :: جمعه ٥ آبان ،۱۳٩۱
خام مرا تو گل نشان :: جمعه ٥ آبان ،۱۳٩۱
من و باران :: جمعه ٥ آبان ،۱۳٩۱
در اندوه مباش :: جمعه ٥ آبان ،۱۳٩۱
دوست سبزجامه من :: جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱
بهشت معشوق :: جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱
باران بی مدعا :: جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱
بیا و رخ بنما :: جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱
برگرد به من :: جمعه ۱٧ شهریور ،۱۳٩۱
در تو خود را میبینم :: جمعه ۱٧ شهریور ،۱۳٩۱
سفر بسلامت :: سه‌شنبه ٧ شهریور ،۱۳٩۱
. . . . . رستگار میشود :: شنبه ٢۸ امرداد ،۱۳٩۱
جام جانم تهیست :: جمعه ٢٧ امرداد ،۱۳٩۱
آسمان آبی :: جمعه ٢٧ امرداد ،۱۳٩۱
سوخته ی عشقم :: شنبه ٢٤ تیر ،۱۳٩۱
دست دوست :: پنجشنبه ٢٢ تیر ،۱۳٩۱
مرا باور کن :: پنجشنبه ۸ تیر ،۱۳٩۱
وصله پینه :: جمعه ٢ تیر ،۱۳٩۱
شنبه ٦ خرداد ،۱۳٩۱ :: شنبه ٦ خرداد ،۱۳٩۱
جانم گذشت :: شنبه ٦ خرداد ،۱۳٩۱
وفا کو :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳٩۱
سوختن ساز :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳٩۱
اشک سفر :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳٩۱
مست توام :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳٩۱
دوباره مینویسم :: جمعه ۱۸ فروردین ،۱۳٩۱
مست گل خنده ات :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳٩۱
در ره یار :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳٩۱
تولد مبارک :: شنبه ۱٧ دی ،۱۳٩٠
چرا رفتی ؟ :: دوشنبه ٢۱ آذر ،۱۳٩٠
ره توشه ی یار :: شنبه ۱٢ آذر ،۱۳٩٠
یاد خوش مزه ی تو :: یکشنبه ٢٢ آبان ،۱۳٩٠
اینگونه چرا ؟! :: پنجشنبه ۱٩ آبان ،۱۳٩٠
سحر ، خاک ، دیروز :: یکشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳٩٠
نغمه ی دل :: شنبه ۱٢ شهریور ،۱۳٩٠
مرا بنوشتن بکشان :: سه‌شنبه ۸ شهریور ،۱۳٩٠
می و می :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳٩٠
سرنوشت :: چهارشنبه ٢٢ تیر ،۱۳٩٠
شوق قلم :: شنبه ۱۱ تیر ،۱۳٩٠
عشق عشق عشق و عاشقی :: چهارشنبه ۸ تیر ،۱۳٩٠
بهشت من کجائی ؟ :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ،۱۳٩٠
دوست داشتم :: یکشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳٩٠
بیاد دل هنوز گریه باید داشت :: دوشنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٠
تمنای دیدن :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳٩٠
تازه رخ کرده :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳٩٠
گل پرپر :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳٩٠
بهشت :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳٩٠
سفر تاااااااا :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳٩٠
راه برای بازگشت ؟؟؟!!!! :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳٩٠
سفر بی انتها :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳٩٠
دیدار چه ماند چون یاد ؟ :: سه‌شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٩
نغمه های ساز :: شنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٩
بوسه :: شنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٩
نوشته هام 1 :: شنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٩
اینه :: شنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٩
حیاط بی حیات من :: پنجشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٩
شاید برای تو :: سه‌شنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٩
ادامه ی خیال :: دوشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٩
هدیه برای تووووووووووووو :: یکشنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٩
شاخه گلی برای تو :: شنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٩
یه گوله آتیش میاد :: سه‌شنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٩
شب شاد . فردای ماتم :: سه‌شنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٩
لایق راه خدا :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٩
با تو قدم بقدم میروم :: یکشنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٩
غبار :: سه‌شنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٩
گل من :: سه‌شنبه ٩ آذر ،۱۳۸٩
تو دفتری :: سه‌شنبه ٩ آذر ،۱۳۸٩
گلستان یخ :: یکشنبه ٧ آذر ،۱۳۸٩
سرگذاشته :: شنبه ٦ آذر ،۱۳۸٩
میلاد در زمستان :: سه‌شنبه ٢ آذر ،۱۳۸٩
کاش کاش کاش . . . . . :: دوشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٩
شب و دعا :: شنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٩
بی بی :: یکشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٩
یاد تو :: چهارشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٩
عزیزم دوستت دارم :: چهارشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٩
جاودانگی :: یکشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٩
رنگی دگر :: چهارشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٩
خاطری خوش :: دوشنبه ۳ آبان ،۱۳۸٩
ستاره ی من :: یکشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٩
در انتظار توووووووووووو :: دوشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٩
اشکی برایت دارم :: دوشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٩
حال و روز . . . . . :: شنبه ۳ مهر ،۱۳۸٩
قلمم شکسته اما !!!!!!!! :: شنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٩
به پایان میرسد دفتر حکایت همچنان دلتنگیست :: چهارشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٩
مرا دریاب :: شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸۸
درمان دل :: جمعه ٢۸ اسفند ،۱۳۸۸
بهار رفت :: یکشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۸
یادی که لاله شد :: یکشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۸
آیا در دل تو جایی هست ؟ :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸۸
رسم زمونه :: دوشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۸
کوی تو :: سه‌شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۸
سلام :: دوشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸۸
اشک بی طاقت :: یکشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۸
در ره توام :: شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸۸
من بدنبال کاشانه ام :: جمعه ٢۳ بهمن ،۱۳۸۸
بر من باش :: دوشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸۸
لاله های . . . . . . . . :: دوشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸۸
عشق من عشق تو :: شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸۸
میخوام بخوام :: شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸۸
خیر مقدم :: جمعه ۱٦ بهمن ،۱۳۸۸
حراجی :: جمعه ۱٦ بهمن ،۱۳۸۸
مست توام :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸۸
چشمه ی آزادی :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸۸
دیدگاه :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸۸
cheshm berah :: پنجشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸۸
sabade shekasteh :: پنجشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸۸
ماه من باش :: چهارشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸۸
نیلوفرانه :: جمعه ٢٧ آذر ،۱۳۸۸
نیلوفرانه :: جمعه ٢٧ آذر ،۱۳۸۸
من بدنبال توام :: جمعه ٢٠ آذر ،۱۳۸۸
delam havaye yar kardeh :: جمعه ٢٠ آذر ،۱۳۸۸
to az darde dele man che midani ? :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸۸
اشک چشمانت :: جمعه ٢٤ مهر ،۱۳۸۸
من مست تو :: جمعه ٢٤ مهر ،۱۳۸۸
. . . . . . :: دوشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸۸
سوز دل :: یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸۸
شهلائی ام کن :: شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۸
بمونم یا . . . . . :: شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۸
به کجا روان شدم :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۸
نمیدونم :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۸
در سوگ تو :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۸
جانم برای تو :: دوشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸۸
من از تو یاد گرفتم :: یکشنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸۸
نامه ای بتو 2 :: جمعه ۱۳ شهریور ،۱۳۸۸
نامه ای بتو :: جمعه ۱۳ شهریور ،۱۳۸۸
اشکی قطره گونه ام را . . . :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸۸
کودکانه های من :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸۸
نور امید منی :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸۸
به راه توام :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۸
خصم با ضحاک :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۸
ای غریبه کجائی؟ :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸۸
بیاد تو :: جمعه ٢۳ امرداد ،۱۳۸۸
ساقی نشانم کو ؟ :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸۸
دیده ی آب دار من :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸۸
تو اگر ؟؟؟؟؟؟؟؟ :: یکشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸۸
در آتش هجرت هنوز میسوزم :: شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸۸
روزگار با من چه کردی ؟ :: شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸۸
راه نگاهم به نگاهت کی رسد ؟ :: پنجشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸۸
تنهائی مرا ببلع :: دوشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸۸
دوشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸۸ :: دوشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸۸
خدا حافظ :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸۸
نفسم بوی تو داره تازگی ها :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸۸
چهارشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸۸
تو میدونی چی میگم :: دوشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸۸
هنوز بدنبال تو میگردم :: یکشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸۸
دلم در پرواز :: شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸۸
راه رفته :: پنجشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸۸
میخواهمت :: پنجشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸۸
ستاره کجائی ؟ :: چهارشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸۸
منو نکش خواهشا :: چهارشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸۸
اسیر نگاه توام :: شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸۸
خونم مرکب و نفسم برای تو :: شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸۸
آرزوی شب منی :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
وصال دیر رسا :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
عاشق عشقم :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸۸
تولد من . . . . . . :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
سر در گم شدم :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
مست دلم :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
بدنبال تو :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
کاشانه :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸۸
مرا دریاب :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸۸
دستم تهی :: جمعه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸۸
در انتظار :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸۸
دوست داشتن من هنوزم آره :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
ستاره ی من شو :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
توبه ی گناه عشق :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
دمش گرم :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
این زمان است که به پایان میرساند :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
راه رفته ی نرفته :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸۸
جانم فدای تو :: یکشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸۸
از عشق تو . . . . . :: شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸۸
دستمو بگیر :: یکشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸۸
دیر زمانی است زود گذشت :: شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸۸
برایت گلاب آوردم :: یکشنبه ٩ فروردین ،۱۳۸۸
در بگشای :: دوشنبه ۳ فروردین ،۱۳۸۸
فراموشم کرده ای :: جمعه ۳٠ اسفند ،۱۳۸٧
از عشق تو مستم :: دوشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٧
پرتوهای طلائی :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٧
منزل میشوم :: دوشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٧
رویای شیرین :: یکشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٧
جمعه ٩ اسفند ،۱۳۸٧ :: جمعه ٩ اسفند ،۱۳۸٧
یادی از یاد :: جمعه ٩ اسفند ،۱۳۸٧
بیا بیا مهربون شو :: جمعه ٩ اسفند ،۱۳۸٧
به لب خاموش :: سه‌شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٧
سرخم چون شقایق :: سه‌شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٧
جان بفدایت :: دوشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٧
دل بر تو - - - - :: دوشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٧
نور تو بر چشم من :: یکشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٧
عشق یعنی . . . . . . :: پنجشنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٧
قصه های دلتنگی :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٧
با تو ، بی تو :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٧
زمانه آهسته تر :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
یادداشتهای . . . . :: جمعه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٧
و باز یادداشتها :: جمعه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٧
بی تم هنوزم . . . :: یکشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٧
با تو هستم :: شنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٧
آغوش نسیم :: سه‌شنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٧
راز دلم را تو بدانی :: جمعه ٢٧ دی ،۱۳۸٧
سرنوشت بد نما :: سه‌شنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٧
پس کی سایه ات پیدا میشود ؟ :: جمعه ٢٠ دی ،۱۳۸٧
دل نوشته هایم :: پنجشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٧
بیاد و برای تو :: پنجشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٧
دامن کشانم :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٧
تازه تازه میبارم :: دوشنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٧
صبر و تحمل برای نوشتن روزانه از من :: پنجشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٧
تا کی میخوانی فقط ؟ :: پنجشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٧
اینم برات نوشتم :: پنجشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٧
بازم مینویسم 2 :: چهارشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٧
سه‌شنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٧
آتش بر دلم :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٧
نوشتن ادامه دارد :: دوشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٧
هی مینویسم :: دوشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٧
تولدت شیرین شیرینم مبارک :: شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٧
هی مینویسم تا تو بیائی :: پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٧
روایتی است تولدت امروز :: دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٧
از دل برامده :: پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧
اونقدر مینویسم تا باور کنی دوستت دارم :: یکشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٧
دوستش دارم :: پنجشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٧
تو که در قلب منی بخوان :: پنجشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٧
کلامی برای دل :: پنجشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٧
برایت باز هم مینویسم :: چهارشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٧
به عزیزترینم :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٧
یادداشت های به یکنفر که خیلی عزیزمه :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٧
چهارشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٧
آیا حرفی نمانده ؟ :: سه‌شنبه ٩ مهر ،۱۳۸٧
ناله ی من :: یکشنبه ٧ مهر ،۱۳۸٧
از یکسال هم گذشت :: جمعه ٥ مهر ،۱۳۸٧
خواستن و نخواستن :: دوشنبه ۱ مهر ،۱۳۸٧
تولدت مبارک :: دوشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٧
تو بمن گفتی :: دوشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٧
تو عشق منی :: یکشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٧
چلچله مباش که مهاجرت کنی :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٧
منو تو رویات ببر :: شنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٧
چشمم بدر مانده :: دوشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٧
دوستت دارم :: چهارشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٧
دیگر تمام میشوم :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ،۱۳۸٧
گرمای دستت کجاست :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٧
چرا ؟ :: یکشنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٧
آسودن با تو معنا پیدا خواهد کرد :: شنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٧
فکر میکنی هنوزم آره ؟! :: جمعه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٧
بی تو شاید هرگز :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٧
دیدی از دستم رفت :: دوشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٧
بوسه ام برای تو :: یکشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٧
مستانه دستم بگیر :: یکشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٧
همسفرم شو :: یکشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٧
همیشه در نگاهمی :: یکشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٧
خبر خبر :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٧
جان من برای تو :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٧
ساحل تو ؟! :: جمعه ٤ امرداد ،۱۳۸٧
این نیز بگذرد ؟ :: جمعه ٤ امرداد ،۱۳۸٧
منتظرتم :: پنجشنبه ۳ امرداد ،۱۳۸٧
بر رفیقان درود :: سه‌شنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٧
بی تو من ؟ :: دوشنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٧
دلتنگی سحری :: شنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٧
نامه ای از سوز دل :: جمعه ٢۸ تیر ،۱۳۸٧
عیدت مبارک :: پنجشنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸٧
تو می خواهی :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٧
همیشه یادت . . . :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٧
تو هم مرا دعا میکنی؟ :: شنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٧
تو خواستی خلاف کار بشم :: شنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٧
تو را نمیبینم ؟ :: پنجشنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٧
هنوز بوی تو دارد این تنم :: چهارشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٧
آبی باشی :: دوشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٧
تغییر رمز ورود به خانه ی عشقم :: یکشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٧
رسم یادگاری :: یکشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٧
هنوز هم توئی تنهای من :: شنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٧
دیگه منو نمیخواد :: جمعه ۱٤ تیر ،۱۳۸٧
عزیزم اینجا جای تو هست نه من :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٧
سرنوشت ؟؟؟!!! :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٧
گل دلمو با خودش برد :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٧
تو میدونی چقدر بدی ؟ !!!!!!!!!!. . . . . :: پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٧
جمعه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٧
دلم اونو میخواد :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٧
تو بگو :: شنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٧
آمدی جانم به قربانت :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٧
از من مپرس ایدل چرا . . . . :: دوشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٧
غیبت نه فرار ؟!!!! :: یکشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٧
بیادت هستم :: یکشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٧
شتابان از کوی من ؟! :: جمعه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٧
پیامی برای خوشنودی تو :: دوشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٧
مرا چرا ؟ :: یکشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٧
هوای نفس صبحگاهیتو میخوام :: جمعه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٧
با یاد تو شادم :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٧
تو کی می آئی :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٧
وقتی با خودم :: دوشنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸٧
دو چشمت بمن ظلم کردند :: شنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٧
دام دل :: شنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٧
پیام از کسی که دوستش دارم بمن :: جمعه ٩ فروردین ،۱۳۸٧
بیرحم و دلسنگ توئی :: چهارشنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٧
حضورت غریبه شود ؟! :: چهارشنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٧
نوشته شد برای کفشدوزک :: سه‌شنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٧
شعری از . . . . . :: دوشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٧
هدیه به دوست :: یکشنبه ٤ فروردین ،۱۳۸٧
سوگند انتظار :: یکشنبه ٤ فروردین ،۱۳۸٧
سنگ دل :: شنبه ۳ فروردین ،۱۳۸٧
شاید ؟‌؟‌؟‌؟‌؟ :: جمعه ٢ فروردین ،۱۳۸٧
روز اول عید :: پنجشنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٧
بیاد تو :: پنجشنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٧
محبت ساحل :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٦
سازو دل :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٦
ساحل من نه ! ساحل غم :: دوشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٦
شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٦ :: شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٦
بدنبال دیدن :: شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٦
بیاد تو :: شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٦
عالم یه عالمه :: سه‌شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٦
شاید آغاز پایان یا پایان یک آغاز :: شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٦
منو تنها نذار :: شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٦
آخرینش چه عددی است ؟ :: جمعه ۳ اسفند ،۱۳۸٦
یا ضامن آهو :: چهارشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٦
کمی برام بذار :: چهارشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٦
سکوت صدایت :: سه‌شنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٦
بوی خاک وطن :: دوشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٦
برو سفر سلامت (2) :: یکشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٦
تو چه مزه ای داری ؟ :: یکشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٦
تا بکجا روان شوم :: شنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٦
برو سفر سلامت (1) :: جمعه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٦
بابونه ی من :: جمعه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٦
آیا شادی ؟! :: پنجشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٦
رسوائی :: پنجشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٦
رسوا ، من :: پنجشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٦
شاید من . . . . :: دوشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٦
. . . . :: دوشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٦
. . . . . :: دوشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٦
تـــــــــــا کـــــــی ؟ :: دوشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٦
بدنبال . . . :: دوشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٦
يادم باشه ، يادم نره :: چهارشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٦
دلتنگی :: دوشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٦
دلم ميريزد :: دوشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٦
بيا ، بيا :: یکشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٦
رسم و . . . . :: شنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٦
از دوباره تا . . . . :: شنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٦
دلتنگی :: سه‌شنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٦
آرامشی در انتها! :: شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٦
شيفته و آشفته :: شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٦
ساعت انتظار :: شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٦
ذوق ، شوق :: شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٦
چشم انتظار :: شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٦
بيقرار من :: جمعه ٥ بهمن ،۱۳۸٦
مرا بدست بگير :: جمعه ٥ بهمن ،۱۳۸٦
لرزه و من :: دوشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٦
هوائی تو :: یکشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٦
خاستن و خواستن :: شنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٦
شفاعت ميخواهم :: شنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٦
خونين جگر :: شنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٦
دلم گرفته از ناپاکی خودم :: جمعه ٢۸ دی ،۱۳۸٦
لبخند سحر :: یکشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٦
کمال عشق :: پنجشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٦
چشم دل :: پنجشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٦
نمک :: سه‌شنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٦
دلواپسی :: سه‌شنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٦
ديوار . . . . :: دوشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٦
تولد عشق :: شنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٦
غم . . . :: چهارشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٦
دوشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٦
در هر گل بوئی نهفته است :: جمعه ٤ آبان ،۱۳۸٦
ديده چه ديده ؟ :: پنجشنبه ۳ آبان ،۱۳۸٦
داد و بيداد :: پنجشنبه ۳ آبان ،۱۳۸٦
هراس از هراس :: سه‌شنبه ۱ آبان ،۱۳۸٦
بند بند شدنم :: سه‌شنبه ۱ آبان ،۱۳۸٦
تولدی دوباره برای من :: دوشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٦
یکشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٦
یکشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٦
یکشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٦
یکشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٦
بی . . . . :: شنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٦
پرواز :: شنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٦
دنبال قرار :: شنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٦
رسيدن به عشق :: شنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٦
بيا بيا :: پنجشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٦
همينه . . . :: سه‌شنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٦
بياد قديما :: سه‌شنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٦
خار ، قلب ، قفس . . . :: سه‌شنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٦
بند و . . . :: دوشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٦
تعادل :: دوشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٦
رسوا دلم :: یکشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٦
. . . . . . :: شنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٦
خود را بشکن ؟! :: شنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٦
سر گشته ی ديار توام :: پنجشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٦
لبريزم از . . . :: پنجشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٦
وقايع اتفاقته ؟ :: چهارشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٦
رشته رشته ، تن برشته !؟ :: سه‌شنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٦
جام غفلت :: سه‌شنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٦
کدامينم ؟ :: دوشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٦
. . . . :: یکشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٦
يادداشتی از قبل نوشته :: شنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٦
و . . . . :: شنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٦
شاید شفق ميزند :: پنجشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٦
رفتيم بالا اومديم پائين :: پنجشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٦
خال لبت :: پنجشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٦
عادته ديگه :: چهارشنبه ٤ مهر ،۱۳۸٦
جمعه و انتظار :: جمعه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٦
يخبندون بود :: جمعه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٦
تاب بخورن :: جمعه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٦
سردی اشک من :: پنجشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٦
شلام شلام :: چهارشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٦
پی در پی :: سه‌شنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٦
سيب و سزاواری :: سه‌شنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٦
این طوریا :: دوشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٦
پرواز و عطش عشق :: دوشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٦
سفر نامه :: شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٦
بی هويتی من :: شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٦
نوشته های پرواز :: جمعه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٦
ندای نوا :: جمعه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٦
خواب و بيدار :: دوشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٦
سهم من ؟ :: یکشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٦
اين همه يا واهمه :: یکشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٦
من تا . . :: شنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٦
نمک برفی من اومدم :: چهارشنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٦
عود خوش صدا :: سه‌شنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٦
کبريتی خاموش :: دوشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٦
يار می آيد :: یکشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٦
چشمه ی دل :: شنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٦
حضور ، راه :: شنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٦
هديه به تو :: جمعه ٩ شهریور ،۱۳۸٦
دستم بگير :: دوشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸٦
خون جگر :: یکشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸٦
ای زمان ؟! :: شنبه ۳ شهریور ،۱۳۸٦
بيدارم نکن :: چهارشنبه ۳۱ امرداد ،۱۳۸٦
سرنوشتی . . . . . :: سه‌شنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٦
فراموشم نکن :: سه‌شنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٦
مشکل من با زمان :: دوشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٦
نامه بی پاسخ :: دوشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٦
رسوا دل ، رسوا دل :: یکشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٦
ناز يارم تا کجا ؟ :: یکشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٦
اين دل من :: یکشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٦
می گوئی فراموشت ميکنم ؟! :: شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٦
آئينه ای در آئينه :: شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٦
خاک تن من :: جمعه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٦
خودتو خودت :: جمعه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٦
خلاصی پس کی ؟ :: دوشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٦
وشايد يکبار برای هميشه :: یکشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٦
جاری حياتم مال تو :: یکشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٦
درد نامه :: پنجشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٦
من و بی من :: پنجشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٦
عاقبت . . . . . :: چهارشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٦
ظاهر و باطن :: چهارشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٦
هدیه ی امروز من بتو :: سه‌شنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٦
خواستنی هستی :: دوشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٦
روزی شيری بودم :: دوشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٦
پوچی من :: دوشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٦
یکشنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٦
تو بيا :: شنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٦
بهاريه :: شنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٦
ميخواهم تورا :: جمعه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٦
دامن دامن چمن :: پنجشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٦
عقل و آبادی :: پنجشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٦
ميلاد علی :: شنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٦
تعادل :: جمعه ٥ امرداد ،۱۳۸٦
تصوير يار :: جمعه ٥ امرداد ،۱۳۸٦
تصوير :: پنجشنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٦
نوری در ديده :: چهارشنبه ۳ امرداد ،۱۳۸٦
راه عشق :: سه‌شنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٦
از سر دلتنگی :: سه‌شنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٦
پرواز در پرواز :: دوشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٦
خودت اسم بذار :: دوشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٦
دوشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٦
منم دارم ميام :: دوشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٦
و بدينسان . . . . :: یکشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٦
شور مستی ؟؟!! :: شنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸٦
از سر دلتنگی :: سه‌شنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٦
من ، او . او ، من . :: دوشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٦
دوشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٦
و پايان :: یکشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٦
داستان بی انتها عشق :: یکشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٦
مجنون از جنون عشق :: جمعه ۱٥ تیر ،۱۳۸٦
شيرينتر از جان توئی :: جمعه ۱٥ تیر ،۱۳۸٦
تقديم به مادرم و تمام مادران دنيا :: پنجشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٦
پنجشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٦
تقدیم به تمام مادر :: چهارشنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸٦
مادر . . . . :: چهارشنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸٦
فرشته ی فرشته ها :: چهارشنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸٦
و خدا برکت داد :: دوشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٦
همه من :: یکشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٦
بيا تا گل برافشانيم :: شنبه ٩ تیر ،۱۳۸٦
شنبه ٩ تیر ،۱۳۸٦ :: شنبه ٩ تیر ،۱۳۸٦
آغازی . . . :: شنبه ٩ تیر ،۱۳۸٦
جمعه ۸ تیر ،۱۳۸٦ :: جمعه ۸ تیر ،۱۳۸٦
دختر شاه پريان :: جمعه ۸ تیر ،۱۳۸٦
جمعه ۸ تیر ،۱۳۸٦ :: جمعه ۸ تیر ،۱۳۸٦
جمعه ۸ تیر ،۱۳۸٦ :: جمعه ۸ تیر ،۱۳۸٦
رفته عمر :: جمعه ۸ تیر ،۱۳۸٦
بمن بتاب :: پنجشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٦
دريا چه ی خيال :: پنجشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٦
تغيير حال و هوا :: سه‌شنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٦
يا علی و يا فاطمه :: دوشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٦
ای سکينه ی دلها :: دوشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٦
غرور و وجود دو يار جدا ناشدنی :: دوشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٦
کدامين ساحل ؟ :: دوشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٦
ونه ديگه ميخواست که من بخوام :: یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦
خاموشی ذهن :: یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦
شادی وصف ناپذير :: یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦
احساس الکی و بيخودی :: یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦
از ماست که بر ماست :: یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦
چشمم ؟؟؟ :: یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦
نوشته بر سنگ . . . :: شنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٦
من و ديوار و دل و . . . . . :: جمعه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٦
من به انتظار بخت :: جمعه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٦
مست عشق :: شنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٦
يک راه حل ساده :: جمعه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٦
فريادی در . . . . :: جمعه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٦
باخود بيخود گفتن :: پنجشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٦
مشاعره بی قائده :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٦
آدم ترسو :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٦
از پس هر . . . . . :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٦
اعتراف :: سه‌شنبه ۱٥ خرداد ،۱۳۸٦
شايد پايانی ديگر :: دوشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٦
رسم . . . . . :: دوشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٦
پرواز از آشيانه دل :: دوشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٦
با من چه کردی ؟! :: دوشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٦
ودای با . . :: یکشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٦
سلام بر ام ابيها :: شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٦
يارم بهانه نگير :: شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٦
آيا پام رو زمينه ؟ :: سه‌شنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٦
عروسک عاشق :: دوشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٦
حرفهای بعد از پر خوری :: یکشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٦
چرا ؟ :: شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٦
گل کاغذی خيس شده :: شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٦
ممکنه اشتباه باشه :: پنجشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٦
پر حرفی :: چهارشنبه ٢ خرداد ،۱۳۸٦
ياد داشتن :: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
فرياد سکوت :: یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦
فراموشی :: یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦
نابينا بودن وديدن :: دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦
راه راست :: شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦
يادداشتهای هوائی :: جمعه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
نميشوی خزان زمن :: جمعه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
پر رمز و راز :: جمعه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦
زندگی ؟! افتاد ، شکست :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
سر خورده و در هم :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
يار ياران :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
تو چه کم داری :: سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
آرزوهای . . :: یکشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦
دويدن و . . يدن :: شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
سر زمين نياز مند :: جمعه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٦
آئينه ، صورت ، شکسته :: سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦
فرياد . . . . :: سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦
شادکامی با بودن يار :: دوشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
آسودگی خيال تو شاد :: جمعه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٦
جائی برای عشق دگری نيست :: جمعه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٦
از دلتنگی تا رسيدن :: پنجشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٦
حال من با تو :: پنجشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٦
حضور چون گل تو :: چهارشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٦
سبوی عشق من :: شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٦
زيبا دوست داشتن :: شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٦
در پرواز :: جمعه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٦
شهد عشق :: دوشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٦
فراموش شدن . . . :: دوشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٦
وای چيزی ندارم :: یکشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٦
دل خورشيدی :: شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٦
من و خود من :: شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٦
بياد تو :: جمعه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٦
برای خط خطی دعا کنيد :: پنجشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٦
ساقی :: دوشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٦
نامه ای به دوست :: دوشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٦
عشق من :: یکشنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸٦
دست و پا :: شنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٦
با تو پرواز :: پنجشنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٦
من و تو و ما :: چهارشنبه ۸ فروردین ،۱۳۸٦
دستمايه ی خود :: سه‌شنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٦
خاستن ، من شدن :: دوشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٦
آسوده گرديدم :: یکشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٦
حافظ و عيد :: جمعه ۳ فروردین ،۱۳۸٦
کی می آئی :: جمعه ۳ فروردین ،۱۳۸٦
از تبار پاکم :: پنجشنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٦
کلاغ گرفتار :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٥
عبرت :: یکشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٥
يک دل :: شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٥
رنگ وجود :: جمعه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٥
سخن بزرگان :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٥
سلام :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٥
فدائی :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٥
دوستی :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٥
سرقت از بهزاد :: دوشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٥
سرقت از جائی :: دوشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٥
حرکت ؟ :: یکشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٥
بياد اربعين :: شنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٥
اربعين و حسينی ها :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٥
آرزوی محال :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٥
چرا سخته ؟ :: دوشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٥
دل و دلبر :: یکشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٥
مهار عشق ؟ :: شنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٥
ساز ناکوک :: جمعه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٥
شوق يار :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٥
خود اسير خود بودن :: چهارشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٥
از پوست بنويس :: دوشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٥
با تو زندگی :: جمعه ٤ اسفند ،۱۳۸٥
دريای پر ساحل :: پنجشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٥
سخن از سکوت :: پنجشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٥
متروکه :: چهارشنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٥
تفاوت کتک خوردن ؟ :: سه‌شنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٥
دوزخ :: جمعه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٥
يادداشت من که قديم نيست :: پنجشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٥
من چرا چنينم :: پنجشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٥
امان امان :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٥
فکر ميکنی با گريه بهتر از اين ميتونم بنويسم :: دوشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٥
کدامينم :: دوشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٥
امشب و ابر :: یکشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٥
سخت است عاشق بودن :: شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٥
نقد پذيری :: شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٥
محبت من خريداری نداره ؟ :: جمعه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٥
بيست و پنج ساله :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٥
باز هم از عشق :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٥
رسم عاشقی :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٥
و . . . . . . :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٥
درک معامله محبت :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٥
محبت چند :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥
بدنبالم نيا :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥
دريائی :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥
کمکم ميکنی ؟ :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥
دستان تو :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥
صندوق شکايت :: شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٥
از عشق ميسوزم :: شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٥
حضور من :: جمعه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٥
تنهائی :: جمعه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٥
ديدن يار :: جمعه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٥
حرفای خصوصی :: جمعه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٥
عاشقان غريب :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٥
دردانه خيال :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٥
ليلای من :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٥
همسفر نديده :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٥
يا حسين :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٥
کربلائی های . . . . . :: دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٥
رنگ . . . . . :: دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٥
عباس گويا . . . :: دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٥
ادای نذر :: دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٥
خدا يار مخلصان :: یکشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٥
بيد مجنون و بلبل :: یکشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٥
حاج محمد علی سوريان :: شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٥
يا حسين :: شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٥
سنگ شکنم :: جمعه ٦ بهمن ،۱۳۸٥
چون هستم هيچم :: جمعه ٦ بهمن ،۱۳۸٥
ياد حسين :: جمعه ٦ بهمن ،۱۳۸٥
زورق خيال :: جمعه ٦ بهمن ،۱۳۸٥
التماس بدرگاه الهی :: جمعه ٦ بهمن ،۱۳۸٥
خلوت دل :: جمعه ٦ بهمن ،۱۳۸٥
محضر عشق :: پنجشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٥
کربلائی بشين :: پنجشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٥
هر آينه خواهم :: چهارشنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٥
با تو در حرکتم :: چهارشنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٥
پوزش ميخواهم :: چهارشنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٥
دل نوشته :: چهارشنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٥
نجاتم دهيد :: سه‌شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٥
حراج :: سه‌شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٥
بدون شرح :: سه‌شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٥
یکشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٥
دلگرمی :: شنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٥
کوی يار :: شنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٥
زمستون و رازقی :: شنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٥
بدنبال تو ميگردم :: شنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٥
عزيزم غصه نخور :: جمعه ٢٩ دی ،۱۳۸٥
جمعه ٢٩ دی ،۱۳۸٥ :: جمعه ٢٩ دی ،۱۳۸٥
عشق من خوابه :: جمعه ٢٩ دی ،۱۳۸٥
عاشقانه :: جمعه ٢٩ دی ،۱۳۸٥
چه خوبه خودت باشی :: پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٥
الو کجائی :: پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٥
نوشته يک عزيز :: پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٥
ترانه قديمی :: پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٥
ترانه قديمی :: پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٥
شکايت از خدا :: پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٥
يارم کجائی :: پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٥
خاطره :: چهارشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٥
امتحان :: چهارشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٥
امان از دل :: چهارشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٥
با تو ام :: سه‌شنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٥
حراجی به هم خورد :: سه‌شنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٥
رنج دل :: دوشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٥
تقديم به بهزاد خط خطی ۳ :: دوشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٥
تقديم به بهزاد خط خطی ۲ :: دوشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٥
تقديم به بهزاد خط خطی ۱ :: دوشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٥
چاکر خدا :: دوشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٥
روز امتحان :: یکشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٥
رضايت خدا :: یکشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٥
فراغ يار :: یکشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٥
تقديم عشق :: یکشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٥
خدا گوش کن :: شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٥
روز انه :: شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٥
محفل انس :: جمعه ٢٢ دی ،۱۳۸٥
بخندين :: جمعه ٢٢ دی ،۱۳۸٥
يارم را نديدی ؟ :: جمعه ٢٢ دی ،۱۳۸٥
دلدادگی :: پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥
رفتن به سينما :: پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥
دلم گرفته :: پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥
ترک عادت :: پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥
ابراز وجود :: پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥
خدا يار عاشقان :: پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥
مهلت برای دلدادگی :: چهارشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٥
این من :: چهارشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٥
رسم دل باختگی :: چهارشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٥
همسفر :: سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥
حرکت زمان :: سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥
الو منم :: سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥
سوال :: سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥
فضولی آخ آخ :: سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥
کلاس فشرده :: سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥
ترانه :: سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥
دلم براتون تنگ شد :: دوشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٥
باز گشت :: دوشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٥
خود تحريمی :: شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٥
من افسانه ام :: جمعه ۱٥ دی ،۱۳۸٥
خاطره يک شب خوب :: جمعه ۱٥ دی ،۱۳۸٥
عشق و مستی :: جمعه ۱٥ دی ،۱۳۸٥
راه نزديک :: جمعه ۱٥ دی ،۱۳۸٥
عاشق بی پروا :: جمعه ۱٥ دی ،۱۳۸٥
راز دل :: جمعه ۱٥ دی ،۱۳۸٥
بشنو از نی :: پنجشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٥
من و عشقم :: پنجشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٥
پيام :: پنجشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٥
فرياد ميزنم :: پنجشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٥
دزدی بکن :: پنجشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٥
نوشتار پاره پاره :: پنجشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٥
به غصه هام اضافه شد :: پنجشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٥
درس زندگی ۳ :: پنجشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٥
تمرين خود سازی ۲ :: چهارشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٥
تمرين خود سازی ۱ :: چهارشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٥
حال پريشون :: چهارشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٥
خمار چشم تو :: سه‌شنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٥
خواستن دل :: یکشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٥
طلب دل :: یکشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٥
ملکه من :: یکشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٥
قلمم امشب کجاست :: شنبه ٩ دی ،۱۳۸٥
امروز با من بود :: شنبه ٩ دی ،۱۳۸٥
فرياد روز افزون :: شنبه ٩ دی ،۱۳۸٥
خوشحالی :: شنبه ٩ دی ،۱۳۸٥
ما رفتيم گردش :: شنبه ٩ دی ،۱۳۸٥
چنگ نا کوک :: جمعه ۸ دی ،۱۳۸٥
باز هم تو :: جمعه ۸ دی ،۱۳۸٥
دلدادگی :: جمعه ۸ دی ،۱۳۸٥
دعا کنيد :: پنجشنبه ٧ دی ،۱۳۸٥
راه زندگی :: پنجشنبه ٧ دی ،۱۳۸٥
سکوت :: پنجشنبه ٧ دی ،۱۳۸٥
سکوت و همهمه :: چهارشنبه ٦ دی ،۱۳۸٥
بياین بریم پارک :: چهارشنبه ٦ دی ،۱۳۸٥
هديه :: چهارشنبه ٦ دی ،۱۳۸٥
ارتباط :: چهارشنبه ٦ دی ،۱۳۸٥
من و شونه هام :: سه‌شنبه ٥ دی ،۱۳۸٥
سوختن ساختن :: سه‌شنبه ٥ دی ،۱۳۸٥
حال و . . . :: سه‌شنبه ٥ دی ،۱۳۸٥
نوشته يک عزيز :: دوشنبه ٤ دی ،۱۳۸٥
هديه به نگار :: دوشنبه ٤ دی ،۱۳۸٥
تولدت مبارک :: دوشنبه ٤ دی ،۱۳۸٥
هديه به آهو :: یکشنبه ۳ دی ،۱۳۸٥
سالروز تولد :: یکشنبه ۳ دی ،۱۳۸٥
دد :: یکشنبه ۳ دی ،۱۳۸٥
خواستن دل :: یکشنبه ۳ دی ،۱۳۸٥
مهمانی دل :: یکشنبه ۳ دی ،۱۳۸٥
من خودم قصه ميگم :: یکشنبه ۳ دی ،۱۳۸٥
احترام ، عشق :: شنبه ٢ دی ،۱۳۸٥
بازی :: شنبه ٢ دی ،۱۳۸٥
داد از . . . :: جمعه ۱ دی ،۱۳۸٥
کجاست ستاره :: جمعه ۱ دی ،۱۳۸٥
يلدا و ويگن :: جمعه ۱ دی ،۱۳۸٥
هديه شب يلدا :: پنجشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٥
نامه ای برای ستاره :: پنجشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٥
هنر من :: پنجشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٥
فال حافظ براي من :: پنجشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٥
تقدیم به عشقم :: پنجشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٥
از قديما :: پنجشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٥
حافظ :: پنجشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٥
بی وفائی :: پنجشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٥
دل شاد :: پنجشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٥
دير ، زود ، تازه :: چهارشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٥
نامه به صحرا :: چهارشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٥
از دوست :: چهارشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٥
درس زندگی ۲ :: چهارشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٥
شب و تنهائی :: چهارشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٥
احساس من :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٥
فردا دير است :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٥
تو ماه ی :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٥
درس زندگی ۱ :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٥
تکرار :: دوشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٥
درس زندگی :: دوشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٥
بودن :: دوشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٥
فقط حرف :: دوشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٥
داد از زندگی :: یکشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٥
يادی از گذشته :: یکشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٥
امروز من :: شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٥
وقتی که . . . :: شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٥
از قديما :: شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٥
عصيان :: پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٥
زندگی :: پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٥
از قديما :: پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٥
از قديما :: پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٥
از قديما :: پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٥
از قديما :: پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٥
از قديما :: پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٥
يادی از گذشته :: چهارشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٥
افسرده :: چهارشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٥
نقاش چين :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٥
تصور :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٥
دگر د يسی :: چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٥
دگر د يسی :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٥
دگر د يسی :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٥
دگر ديسی :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٥
دگر ديسی :: دوشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٥
پیـلـــــه :: دوشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٥
پیـلـــــه :: یکشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٥
پیـلـــــه :: یکشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٥
پيلـــــه :: یکشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٥
پیـلـــــه :: یکشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٥
پیـلـــــه :: شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥
پيلـــــه :: شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥
پیـلـــــه :: شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥
پيلـــــه :: شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥
پیلـــــه :: شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥
پيلــــه :: شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥
پيلــــه :: جمعه ۱٠ آذر ،۱۳۸٥
پيلـــــه :: جمعه ۱٠ آذر ،۱۳۸٥
ميراث :: پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٥
خنده :: پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٥
هديه به شيرين تر از جان :: پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٥
دوگانگی ؟ :: چهارشنبه ۸ آذر ،۱۳۸٥
بدنبال بهانه :: چهارشنبه ۸ آذر ،۱۳۸٥
اعتراف :: سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳۸٥
آزادی؟! :: دوشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٥
سلام بر دوستی :: یکشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٥
هديه غم :: یکشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٥
نور ديده :: یکشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٥
من عاشقم :: شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٥
يک نوشته :: شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٥
بودن :: جمعه ۳ آذر ،۱۳۸٥
بازهم عشق :: پنجشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٥
هديه به دوستان :: پنجشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٥
شاعر بی شعر :: پنجشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٥
هديه :: چهارشنبه ۱ آذر ،۱۳۸٥
سنگ صبور :: چهارشنبه ۱ آذر ،۱۳۸٥
هديه :: چهارشنبه ۱ آذر ،۱۳۸٥
حراجی :: یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٥
هديه به دوستان :: جمعه ٢٦ آبان ،۱۳۸٥
هديه به دوستان :: جمعه ٢٦ آبان ،۱۳۸٥
هديه به دوستان :: جمعه ٢٦ آبان ،۱۳۸٥
هديه به دوستان :: جمعه ٢٦ آبان ،۱۳۸٥
امشب :: پنجشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٥
تکرار :: پنجشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٥
خار به چشمم باد :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٥
ستاره :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٥
شقايق واژگون تنها :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٥
تقدیم به استاد بابک بيات :: دوشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٥
بفريادم رسيد :: یکشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٥
از تو ميخواهم :: شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٥
ياد باش :: شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٥
ترانه :: شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٥
احساس :: جمعه ۱٩ آبان ،۱۳۸٥
در پاسخ به دوست :: پنجشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٥
تقديم شده به پونه :: پنجشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٥
پاسخ به دوستم :: چهارشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٥
ميگويم که :: چهارشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٥
نظر نظر :: چهارشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٥
۱۱۰ :: چهارشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٥
آبرو :: چهارشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٥
زندگی :: دوشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٥
غصه شادی :: دوشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٥
يک آرزو :: جمعه ۱٢ آبان ،۱۳۸٥
من عاشقم :: جمعه ۱٢ آبان ،۱۳۸٥
گپ خودمو ني :: پنجشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٥
نوشته ها برای ۱۳۷۱ :: چهارشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٥
اهل بافق :: چهارشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٥
يادی از مهدی اخوان ثالث :: چهارشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٥
معنی کن ياد نوشته بگير :: چهارشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٥
اگر دستم رسد :: چهارشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٥
صبح و عشق :: چهارشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٥
با خودم که باشم :: چهارشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٥
باور من :: سه‌شنبه ٩ آبان ،۱۳۸٥
باخودم بودم :: سه‌شنبه ٩ آبان ،۱۳۸٥
خودم بودم تونستم :: دوشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٥
اون قديما :: یکشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٥
عشق و عشق :: یکشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٥
چراغ روغنی :: یکشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٥
پاسخ به س ش ط :: یکشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٥
رابين هود نمره :: یکشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٥
نشانه عشق :: شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٥
عشق :: شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٥
اين نظر من :: جمعه ٥ آبان ،۱۳۸٥
بيگانه از تو :: جمعه ٥ آبان ،۱۳۸٥
فرياد از اين دل :: دوشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٥
شاد باش :: دوشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٥
بياد يار :: یکشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٥
خاطرات :: یکشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٥

نویسنده وبلاگ

F.K.K

تماس با نویسنده
F.K.K

آرشیو وبلاگ

صفحه نخست
بهمن ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
امرداد ٩٢
آبان ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥

لینکستان

گل سرخ عاشق
گل سرخ
اژدهاي آبي
خط خطی های من
راز گل سرخ
بانوي شبگرد
شب-تنها ( آرش )
نسيم عشق ( فرهاد )
لب خاموش
سلام افرا
نيلوفر
ladybird -۱
آهو خانم
لبخندی از خدا ( ستاره )
وصال (سميّه )
رباب
سحر
چرک نويس
پس کوچه های ذهنم ( دريا )
قطره بارون
آن سوی اقيانوس ها
بادبیزک ( پونه )
کی تموم ميشه؟ (عسل )
شيما گلی
وفا
ایران ، سرای من
شقايق تنها
* يه همیشه عاشق
ladybird -۲
نگار
شيرين تر از حوا
**چشم انتـظار**
افرا و پاييز
سفيرعشق
استامينوفن
انوشه
بهزاد (خط خطی )
دل نامه (قطره اشکی از دل سوخته)
چراغ سیاه، بایست!
خانه کوچک دل
تنهایی پر هیاهو (آفتاب ، شبنم )
باران
تينا
بادبادک
آبی نقره ای
محله فقیر نشین
باران
لینک امروز
ليست وبلاگ ها
لینکوگراف
جامعه مجازی
طراحی وب

لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی
  RSS 2.0