عشق

عشق

اعجازی در اعجاز میبینی

اینجاست که

وجود را بی نیاز میبینی

هستی را با همه سختی

پر نشاط میبینی

آری

عشق را 

عشق را آنگونه که دوست میداری میبینی

و همینجاست که من میگویم

چقدر نیازمندی  و چقدر از عشقت دور

بیا با یاری هم هر کدام در راه خود این عشق را سعی کنیم بدست آوریم و .....

/ 1 نظر / 2 بازدید