تازه رخ کرده

 ماه من چون مهر 

مهر من چون ماه 

روی من خندان

خندان زان کلام ناب

میکنم پرواز

پرواز زین آواز

سروده ام اکنون

چه نغمه ها افزون

/ 2 نظر / 5 بازدید
طاها

خیلی قشنگ بود. سروده پر سازی بود [دست]

آشنای غریب

خیلی قشنگ بود خیلی روزگارت بر مراد لحظهایت شاد شاد قلبت از هر غصه دور جسم و روحت پاک پاک[گل][گل]