شاید برای تو

نام تو را دلم میخواند

نقش تو بر دلم میماند

/ 1 نظر / 6 بازدید
آشنای غریب

اقا ببخشید بله با خود شما هستم .درستش اینه: نام تو را دلم خواند نقش تو بر دلم ماند[لبخند] عادت میکنیم به داشتن چیزی و سپس به نداشتن.به بودن کسی و سپس به نبودن .تنها عادت میکنیم اما فراموش هرگز هرگز قشنگ بود مرسی ولی چرا میخواند و می ماند؟[گل]