در ره یار

ساقی شتاب ، ساغرت کو

جامی مرا  از برت ، کو

مستم اگر بدیده ات

جام که نیست ، معبرت کو

خال نشین ره دیدار گشته ام

من از دیده گرفتار ، خنده ات کو

/ 3 نظر / 7 بازدید
چهار استخون

اتل متل گلابی چه ساقی باحالی بریزو کیفورم کن از غم و غصه دورم کن

آشنای غریب

[گل]