گل پرپر

روزن یاد تو بر من بزند بانگ ،
چرا حوصله از کف بربودی ؟
به چمن رخ نما ،
یار بیامد تو بخند ،
شاخه گلی زان ره او پر پر کن

/ 2 نظر / 5 بازدید
آشنای غریب

گرچه آلوده دنیای غریبم اما .... سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم دل من عاطفه را می فهمد .... با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم[گل]

آشنای غریب

گرچه آلوده دنیای غریبم اما .... سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم دل من عاطفه را می فهمد .... با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم[گل]