من عاشقم

من با تمام وجود به عشم سلام میکنم .

تا حالا عاشق شدی ؟ بیا با من همسفر شو ،

هر چه میدوم از من دورتر میشود ،

هر چه فزیاد میکنم بمن کمتر توجه میکند ،

هر چه التماس میکنم  . . . .

ومن در انتظار یک نگاه محبت آمیز تو هستم ،

ای یار سفر کرده زد یار من .

وای خدای من خطای من کجاست ؟

اگر دستم رسد آنچنان خدمت کنم  ، که

فرهاد ها  برایم گریه کنند .

اگر دستم رسد ،

پایت ببوسم ،

اگر راهت ببینم ،

با اشک ، 

راهت بشویم .

/ 0 نظر / 2 بازدید