يک نوشته

برای یکی از دوستانم متنی نوشتم نمیدانم خوشش آمد یا نتوانست آنرا درک کند .

در متن های عاطفی اصطلاحاتی بکار برده میشود که هر کس میتواند بنا بدلخواه آنرا خوشایند یا نا زیبا به ذهن ببرد .

.

ای کاش چشم تو بودم : برای اینکه جز زیبائی چیزی را به دیدگانت راه ندهم ، ( از نگاه کردنت به دیگران جلوگیری کنم تا رقیبی برایم پیدا نشود و چشمت به چشمش نیفتد و مثل من گرفتار نشود تا من مجبور شود با او مبارزه کنم )

ای کاش قلب تو بودم : برای اینکه ضربان قلبت را کنترول کنم که مبادا در انجام وظیفه خون رسانی نقصانی پدید آید ، ( از بروز هر طپش که بخواهد جائی برای کس دیگری باز کند جلوگیری کنم و چنانچه طپش هیجانی خواست ایجاد شود ضربان را به حالت بی تفاوتی برسانم تا رقیبی برایم نباشد )

ای کاش لب تو بودم : برای اینکه جز کلمات زیبا کلمه زشتی بزبان نرانی ، ( از بیان کلمات محبت آمیز بجز خودم و برای دیگران هراس دارم تا مبادا باعث دلبستگی دیگران بتو شود بنا بر این من میخواهم زبانت را در کنترول خودم داشته باشم ). . . . ادامه میتواند داشته باشد اگر درخواستی باشد .

/ 2 نظر / 2 بازدید
بهزاد

چه قدر بزرگ فکر ميکنی...اگه اشکالی نداشته باشه هر چندوقت يه‌بار برام از معانی بگو...خيلی وقته گمشون کردم .