نوشته ها برای ۱۳۷۱

عشق گفته شد

وزندگی آغاز شد

و  رونق گرفت .

اما عشق

نه عشق

.

جای پای

قدمت را

پاک نکردم

تا شاید

رویش سبزی بشود ،

باز بیائی .

.

متشکرم ،

همانگونه که انتظار داشتم 

رو یش سبزی در وبلاگ من داشتی .

من معنی شعرم را دریافت نکردم .

ای خوش قدم

/ 0 نظر / 2 بازدید