شاد باش

عشق علی را یاد دار و شاذی ماه او را خوشگوار باش از علی برایم بگو یید  .

من بگویم که عشم را از او اقتدا کردم و پایبند آن بودم و لحظه ای از آن ناخوشایند نشدم

منتظرم

/ 0 نظر / 3 بازدید