شب شاد . فردای ماتم

سلام بر خنده

............که ماتم

..................دل  نشین شد

به شادی

...........میزنم طعنه

................که مرگم هم

...........................تنی شد

غم ایستادگی

..........بر جوشش اقبال من

......................سایه چرا دارد ؟

مرا سالم

..........دلی گرم حیات

.................آری

...................حیاتم هم

..........................غنی شد

/ 7 نظر / 6 بازدید
آشنای غریب

یک حس غریب به سراغ ادم میاد(مرا سالم ..دلی گرم حیات ...اری ... حیاتم هم ... غنی شد) خیلی خیلی قشنگ بود مرسی[گل]

صفورا

راستی این عروس دوماد کین؟

پینه دوز

سلامممممممممممممممممم شب شادی فردای ماتم واقعا زیبا بود فرید عزیز [گل][گل][گل]

گل سرخ

با من بیا[گل] کین جاده های سبز[گل] درانتظار توست[گل] بردارکوله را[گل] این آسمان پاک [گل] چشمش به گام توست[گل] یک سینه یاددوست[گل] یک کهکشان سپاس[گل] چشمی زجنس ابر[گل] دستی پرازنیاز[گل] آغاز کن ،بیا[گل] در بیکران عشق[گل]

آشنای غریب

هزار بار دیگه هم بخونم به اندازه بار اول لذت میبرم خیلی قشنگه خیلی خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد خواهان کسی باش که خواهان تو باشد تقدیم به دوستم[گل]

آشنای غریب

[گل]

آشنای غریب

هزار بار دیگه هم بخونم بازم تازست و حرفی واسه گفتن داره خیلی قشنگه