چرا رفتی ؟

در سکوت خلوت بن بست حضور ، چمباته منتظر شنیدن صدای پایت هستم همانگوشه ای که در کنج پائینش در روبروی همنشین آجرش دلهایمان را بهم دادیم و با دست در دست هم دادن دیوار بلند آشنائی را ساختیم  .

من ماندم و سوته نشین شدم و تو چلچله شدی و هجرت را در پیش . . . . . . . . .

/ 4 نظر / 6 بازدید
آشنای غریب

بنویسیم به دیوار سکوت :عشق سرمایه هر انسان است [گل][گل][گل][گل] قشنگ و غم انگیز[لبخند] مرسی [گل][گل][گل][گل] [رویا]

*شیطون کوچولو*

[گل] [ماچ] درود, در مورد مطلبت نظری ندارم !!! [زبان] ولی چرا لینک من تو لینکستونت نیست ؟؟!! [سوال] همیشه موفق باشی. [قلب]

گل سرخ

. بیمار عشق توست پرستوى روح من ، از این مریض خسته عیادت نمیکنى !؟ آپم .