عشق عشق عشق و عاشقی

اگر شیشه شدی و آئینه نما ، عاشق که بشی خواهی شکست تا به تعداد انعکاس بودن در شکسته ی آینه ها باشی و بدانی برای رسیدن به معشوق چه راههائی را که باید پیمود تا یک بیک از بودن بیرون شوی و در بودنش محو گردی ، وقتی عاشق عشق میشوی که در هیچیک از تکه های آینه دیگر خود نبینی

/ 2 نظر / 5 بازدید
آشنای غریب

خیلی خیلی قشنگ و پر معنا واقعا خیلی پر معنا زیبا بارها خوندم و لذت بردم واقعا زیباست واقعا مرسی[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [فرشته]مهربانیت آنفدر زیباست که سنجاقکی بدون ترس روی کف دستت آب خواهد خورد ...

آشنای غریب

بازم خوندم [گاوچران]بازم میخونم خیلی خیلی قشنگه واقعا مرسی[گل]