بوسه

بوسه بر دست تو دارم

...............یا که بر دست تو دارم بوسه ای

بوسه بر چشم تو دارم

...............یا که بر چشم تو دارم بوسه ای

بوسه بر موی تو دارم

...............یا که بر موی تو دارم بوسه ای

بوسه بر پای تو دارم

...............یا که بر پای تو دارم بوسه ای

بوسه بر کام تو دارم

...............یا که بر کام تو دارم بوسه ای

بوسه بر نام تو دارم

...............یا که بر نام تو دارم بوسه ای

بوسه بر جان تو دارم

...............یا که بر جان تو دارم بوسه ای

بوسه بر فام تو دارم

...............یا که بر فام تو دارم بوسه ای

بوسه بر راه تو دارم

...............یا که در راه تو دارم بوسه ای

بوسه بر نای تو دارم

...............یا که بر نای تو دارم بوسه ای

بوسه بر جای تو دارم

...............یا که بر جای تو دارم بوسه ای

بوسه بر کوی تو دارم

...............یا که بر کوی تو دارم بوسه ای

بوسه بر جوی تو دارم

...............یا که بر جوی تو دارم بوسه ای

بوسه بر سوی تو دارم

...............یا که بر سوی تو دارم بوسه ای

بوسه بر روی تو دارم

...............یا که بر روی تو دارم بوسه ای

بوسه بر بوی تو دارم

...............یا که بر بوی تو دارم بوسه ای

/ 5 نظر / 5 بازدید
آشنای غریب

خیلی زیبا بود خیلی بارها خوندم و لذت بردم واقعا زیبا . ممنون[قلب]

آشنای غریب

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن ............. ............مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن[گل]

آشنای غریب

عاشق این نوشته ام . خیلی قشنگه مرسی [گل]

هديه

مر30 خيلي عالي بود

آشنای غریب

عالیه .خیلی زیباست[گل]