اگر دستم رسد

باد آمد

یاد آمد و

یار آمد

خواستم دستش بگیرم

رفت ازکف

خواستم دامنش گیرم

رخت بربست

خدای من

پس کو سهم رو یاهای من ؟

تو دوست داری ؟

انتظار عاشقت را ؟

و من

چون عاشقم 

به جای پایت نظاره کنان ،

 به انتظارم

واز کوی تو

نخواهم رفت .

/ 0 نظر / 2 بازدید