راه کوتاه

از کوتاهترین کوتاه
بر بلندترین بلند
میشتابم بر راه
چه اینجا چه آنجا
زمین ریز شده
خانه لبریز شده
خنده مانده بر لب
زندگی هم تیز شده
بیا بال بزن بال
پر گشوده کن پرواز
ابر ببین که شد بر زیر
نام تو آواز شده آواز

/ 3 نظر / 7 بازدید
shahla

[گل]