باران بی مدعا

من اگر دنبال عشق میگردم
تو عین خود عشقی
اگر رسم وفا میخواهم
تو با وفا تعریف میشوی
صفا را پی جو بودم
تو مرا مصفا کرده ای
هرچه باشد صورتم
پیر جوان
غمگین شادان
تومیدانی
تو میدانی
دلم برای تو همواره میخندد
ای باران پاک
که در امن حضورت
چه گریه ها کرده ام
شستی غمم را
لبخندم تقدیم حضور پر مهرت
ای مهربان دل من

/ 0 نظر / 6 بازدید