پیـلـــــه

ما چقدر بدنبال غم و قصه بابا بسه .

آنچه من نوشتم بخاطر جریحه دار کردن و آزار روح لطیف یکایک شماها نبوده ،

بلکه اشاره به این هست که انسانها پستی وبلندی زیادی در زندگی دارن و از آنها بعنوان تجربه استفاده می کنند .

صرف نوشتن کلمات احساسی قرار داشتن در پستوی خانه و گوشه گیری نیست بلکه میتوان زندگی کرد ، ناراحت بود ، خندید و سعی نمود دل دیگران را شاد کرد .

من سعی کردم با کلمات لطیف دیگران را شاد کنم متاسفانه گویا نشد .

خواستم مرا بیشتر بشناسید و بدانید تا چه مرحله ای میتوان سخت بود و لطیف فکر کرد .

وقتی مینویسم « نسیم باد وحشی » میدانم که نسیم نمیتواند وحشی باشد ولی تصور کنید شاید بشود .

سعی در داشتن این افکار هست که امید را دربر دارد و بازی شطرنج را برایم دلپذیر میکند .

/ 2 نظر / 2 بازدید
شقايق تنها

سلام من خوشحالم که تو هيچگاه نااميد نمی شی و با اميد با اين زندگی وحشی می جنگی اي کاش که من هم مثل تو بودممم. من هيچ اميدی حتی يه سر سوزن هم ندارم

چشم انتظار

سلام ممنو که بهم سرزدی درنهايت سختی... فکر لطيف ... کار هرکسی نيست اما تو زيبا اين کار را انجام ميدهی کلمات لطيفت هميشه مرا شاد ودلگرم ميکند موفق باشی و کامروا چشم انتظار نسیم حضورتان