غصه شادی

امشب دلم هوای یار کرده

بازی را زمانه با من آغاز کرده

نازش که میکشم  آزارم میدهد

دم بدم برایم غمزه آزاد کرده

زمانه من تورا در می نوردم ، خواهی دید .

/ 0 نظر / 2 بازدید