سوختن ساز

دلم گرفت

---------هوای سفر

--------------------تنگ بر دلم

-------------------------------نی مینوازد

سرم حیران

--------دلم نالان

--------------------چشم غم دار

-------------------------------اشک میبارد

سوز و ناز

---------رفتن ناساز

-------------------ابر بی حساب

-------------------------------شرنگ میسازد

آه و نواز

---------عطر جهاز

------------------خاک و غبار

-------------------------------فراق میتابد

دیده انتطار

---------سلام بی جواب

------------------رفتن استوار

-------------------------------جان میبازد

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
آشنای غریب

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند.................از انسانها غمی به دل نگیر چون فقط لباشون خندونه همه چیز سطحی و ظاهریه و محبتهاشون ریشه ای نیست .تو این دنیا با این همه بدی دل خوش سیری چند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چهار استخون

میدانم از خود خواهی است که تو را برای خود می خواهم و تو هم انقدر رئوفی که خود را متعلق به همه میدانی