ترانه

بی وفا یارم

اشک غم بارم

بشنو ای آشنا

از دل زارم

.

روز و شب نالم

اشک و خون بارم

سینه ای گشته خون

پر زغم دارم

.

بین ما هرچه بود

زیر چرخ کبود

شد هوا ای دریغ

هرچه بود و نبود

این ترانه ای بود قدیمی ،

تقدیم به دلهای شاد و غمزده میکنم .

اگر کسی کامل آنرا میداند لطفا برایم بفرستد .

/ 4 نظر / 2 بازدید

منظورتون رو نفهميدم!

سلام خدمت شما نيز من اما باز هم منظورتون رو متوجه نشدم و بايستی بگم من قبلا از خودم می نوشتم اما چندی است نه می نويسم نه حوصله ای هست

شقایق تنها

غمگين تر از هميشه به انتظار نشستم پنجره ي اميدم هنوز به روت نبستم پرستو هاي عاشق به خونشون رسيدن اما چرا عزيز دل هرگز تو رو نديدم