اعتراف

وقتی به تاریخ آغاز نگارش در وبلاگ گل سرخ پژمرده . . . . فکر میکنم ، میبینم طی مدت کوتاهی چقدر با بعضی ها نزدیک شده ام ،

نـزدیک به کسانی شده ام که سعی کـردم تـوان خود را بـرای ابـراز و ساخـت جملاتی بـرگـرفته از نـوشته های دوستانـم از لـحاظ معنی استنباطی ، پاسخ به آنــها ، استفاده از کـلمات بـکار رفته در جملات نگارش شده و تـراوشات احساس شخصی برای تقدیم طی نوشته هائی بکار گیرم .

در ایـن حرکت ممکن است خطائی نیز شده باشد که صادقانه و با خلوص نیت پـوزش میخواهم .

میدانید دوستیابی سخت است واز آن سختتر نگهداری صادقانه دوست . 

/ 2 نظر / 2 بازدید
شيرين

سلام دوست داشتن دوستان دوست داشتني است.. با همه ي سستيها و بي ثباتيها با همه ي توانائيها و ناتوانيها براي به دست اوردن و فراموش كردن با همه ي تضاد ها تناقض ها با همه ي اينها دوستي هديه ي افرينش است به دل كه سيراب گردد. پاياني برايش نيست چون براي اين نيروي بالقوه نهايتي نيست. عشق جادوي حيات است. تركيبي از تجليات مثبت روح هايمان و در اين دوستي ها نيازي به انديشدن به گونه ي انان نيست . بيان غايي همان يكي شدن هاست هر چند گاهي در غالب دوستي هايمان از هم دور ميشويم تا جائيكه با هم غريبه تر از زماني ميگرديم كه اشنا نگشته بوديم. با اين حال دوستي فصل ديگري از زندگي است . در اغاز فصل شيدائي اميد به اين است كه اشنائيهايمان در شناخت هاي سطحي باقي نماند

بهزاد

سلام...رفيق...من هم جز طبقه بندي دوستات هستم يا نه؟