دگر ديسی

وقتی فکر میکنم ( مثلا ) میبینم هر چقدر سعی کردم جوابی بگیرم ،

خط ابروتو اونقدر بالا گرفتی ،

همه جوابا نه ی ابروئی داره .

درشتی چشمای تو حد نداره ،

در جواب آره دادن بمن وقت کم میاره  .

پر نوازی دستای تو ،

تاب مقاوت باد رو واسه آره نداره .

لطافت پیراهن حریرتنت ،

تاب تحمل طپش قلبت رو نداره .

راحتی گردنتو اونقدر میخوام ،

مبادا باحرکتش مهره هاتو دردبیاره .

جواب بله رو ای خداجون ،

من چطوری دشت کنم ،

نمیدونم ، نمیدونم ، نمیدونم .

/ 0 نظر / 3 بازدید