من برایت گریه خواهم کرد
تا رودی شود
با یادت و خاطراتت
زورقی خواهم ساخت
چون تخت روان
بر آن بنشینی
و
به دریای عشق من وارد شوی
من در ساحل دریا
به انتظارت مانده ام

/ 0 نظر / 16 بازدید