راه برای بازگشت ؟؟؟!!!!

گاهی باران ، باران سنگ میشود
گاهی خاطره ها کمرنگ میشود
گاهی عقل و هوش بر کف میشود
با رز خشک شده ای همدرد میشود
گاهی خنده گریه و گریه لبخند میشود
گاهی راه بر قلب شکسته ای هم ره میشد

/ 1 نظر / 7 بازدید
آشنای غریب

گاه می توان برای دوست چند سطری سکوت نوشت تا در خلوت هر طور خواست معنا کند.تو زندگی فقط خود ادم مهم نیست بلکه ادم باید حواسش بیشتر از خودش به دیگران و روحیات و احساساتشون جمع باشه تا به اونا صدمه ای نرسه عشق و دوست داشتن واقعی اینه[گل]